Greenworld s.à.r.l. : producent van toeslagstoffen voor bijzondere bitumen aanwendingen

De « GREENSEAL » preparaten ,samengesteld uit vetzuren en hun esters reageren op polyvalente wijze op de rheologische kenmerken der bitumen en chemisch door modificatie van hun moleculaire ketens, waardoor hun wezenlijke oorspronkelijke eigenschappen gunstig gewijzigd worden.

Wat wenst U aan uw bitumen en zijn toepassingen te verbeteren ?

 • verhoging kleefvermogen en cohaesiekracht
  dosering 0,1-0,55 %
 • verjonging der reologie der bitumen van het frees- of breekasfalt
 • regeneratie door modificering  der bindemiddelen van het gerecycleerd asfalt
 • recyclage van >60 % afgefreesd asfalt                                                dosering 0,6-1,2 %
 • bereiding van lage temperatuur gerecycleerd asfalt bij 120 °C
 • multi-recyclage van gerecycleerd asfalt
 • vermindering der scheurvorming en verouderingsproces der gerecycleerd asfalt
 • langere levensduurte der gerecycleerde asfaltverhardering 
 • efficientere bevochtiging en spreiding der bitumen                          dosering 0.2 -0.4 %
 • asfalt verwerkbaarheid tot  70°C                                                        dosering  0.2-0.4 %
 • asfaltbereiding bij 105 °C                                                                            dosering  0.6-1 %
 • 4 tot 8 % vermindering bitumenverbruik 
 • verdwijning der “blue smoke”
 • > 30 % energiebesparing                                                                     verlaging der CO,CO2,SO2 & NOx uitstoot
 • langere levensduurte der wegverharding
 • modificering der chemische eigenschappen  der paraffenische bitumen
 • pre-&proemulsieve eigenschap             dosering 0,1-0,35%
 • verhoging der zuur-verzeeping- en iodium getallen
 • verbetering van het tensio-actief gedrag
 • onoplosbaar in water 
 • hogere visko-elasticiteit
 • wijziging der verhouding « asphaltenen-maltenen »
 • fluxerende eigenschap –niet vluchtig >300°C
 • byzonder aangewezen bij bereiding van koudasfaltslem en emulsiebeton

Bijzondere eigenschappen der GREENSEAL

Vloeibaar bij omgevingstemperatuur
Hoog vlampunt >180 C
Waarborg voor verduurzaamheid
Geringe doseringen
Thermostabiel tot 200C
Niet irritierend, nit toxisch,geen ADR label
Polyvalentes aanwendingen
Verenigbaar met en oplosbaar in alle bitumenCompatible with and soluble in all bitumen
Stoffen “REACH ” geregistreerd

Productent: s.à.r.l. GREENWORLD        tél: +352 691 316582      greenworld@internet.lu
Exclusieve verdeler :  s.à.MECAROUTE     tél +33 1 40975523         service.mat@mecaroute.fr